Budki lęgowe:

Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hans Freiherr von Berlepsch na początku XIX wieku. Na początku XX wieku prof. Jan Sokołowski rozpropagował i zaprojektował wiele modeli skrzynek lęgowych dla ptaków. Należy jednak pamiętać, że budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych. Są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca.

Prof. Jan Sokołowski opracował kilka podstawowych typów budek lęgowych zaprojektowanych dla poszczególnych gatunków ptaków.

Budki lęgowe dla sikorek, muchołówek i wróbli (typ A1 i A):

Sikorka modraszka w budce lęgowej Budki lęgowe w typie A przeznaczone są dla następujących ptaków: sikora bogatka, sikora modra, sikora czubata, sikora uboga, sikora sosnówka, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, muchołówka szara, muchołówka żałobna, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, mazurek, wróbel.

Typ skrzynek lęgowych A1 powstał, aby ułatwić mniejszym sikorom oraz innym małym ptakom gniazdowanie w budkach lęgowych, gdyż przy większym otworze wlotowym (Typ A) są one często wypędzane przez sikorę bogatkę i inne większe ptaki.

Skrzynki lęgowe w tym typie wiesza się na wysokości 2-4 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić 20-30 metrów, choć czasami wystarczy, aby druga budka była na innej ścianie domu.

Budki lęgowe dla szpaków, dzięciołów, kowalika (typ B):

Budki lęgowe w typie B przeznaczone są dla następujących ptaków: dzięciołek, dzięcioł średni, krętogłów, kowalik, pleszka ogrodowa, sóweczka, szpak.

Wysokość wieszania budek lęgowych dla tych ptaków jest zależna od gatunku, choć nadal tutaj obowiązuje zasada wieszania na wysokości 2-5 metrów nad ziemią. Odległość między budkami powinna wynosić co najmniej 100 metrów, choć w przypadku szpaków, skrzynki lęgowe mogą być zawieszone bliżej siebie.

Budki lęgowe dla dudka, dzięciołów, gągoła i innych dużych ptaków (typ D i E):

Budka lęgowa dla puszczyka Budki lęgowe w typie D i skrzynki lęgowe w typie E przeznaczone są dla następujących ptaków: dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, gągoł, gołąb siniak, kawka, kraska, pleszka, pustułka, puszczyk zwyczajny, sowa włochata, włochatka.

Skrzynki lęgowe w typie D i E wymagają znajomości specyfiki poszczególnego gatunku ptaków, dla którego chcemy, aby były przeznaczone. Budki lęgowe dla dzięciołów wiesza się na wysokości od 4 do 20 metrów nad ziemią. Wysokość jest zależna od poszczególnego gatunku. Dla gągołów skrzynka lęgowa powinna być zawieszona na drzewie tuż nad wodą lub w bardzo bliskim jej pobliżu na wysokości od 3 do 15 metrów nad ziemią. Budki lęgowe dla kawki wiesza się na wysokości minimum 7 metrów nad ziemią; mogą być powieszone obok siebie po kilka. Dla dudków stosuje się specjalne budki lęgowe wieszane na wysokości od 1 do 3 metrów nad ziemią. Młode kopciuszki w gnieździe

Półotwarte budki lęgowe (typ P):

Budki lęgowe w typie P (półotwarte) przeznaczone są dla następujących ptaków: kopciuszek (Phoenicurus ochruros), kos (Turdus merula), muchołówka szara (Muscicapa striata), pliszka siwa (Motacilla alba), rudzik, raszka (Erithacus rubecula), pustułka, sokół pustułka.

Półotwarte budki lęgowe powinny być wieszane na wysokości od 0,5 do 2 metrów nad ziemią. W związku z tym powinny one być tak umieszczone, aby zostało zapewnione maksymalne bezpieczeństwo ptakom w nich się lęgnącym zarówno przed drapieżnikami, jak i ludźmi. Jerzyk w budce lęgowej dla ptaków

Specjalne budki lęgowe:Budki dla ssaków:

Skrzynki dla nietoperzy:

W Polsce występuje około 25 gatunków nietoperzy, z których ponad połowa do rozmnażania w okresie letnim (czerwiec-lipiec) wykorzystuje skrzynki czy schrony letnie. Nierzadko zajmują skrzynki lęgowe przeznaczone dla ptaków. W celu zwiększenia ilości miejsc rozrodczych nietoperzy wiesza się dla nich specjalnie dla nich zaprojektowane budki. Skrzynki dla nietoperzy powinny być wieszane w grupach po 4-6 budek razem obok siebie lub w niedalekiej odległości. Skrzynki mogą być wieszane zarówno na drzewach, jak i ścianach budynków zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, na wysokości od 2 do 5 metrów nad ziemią od strony południowej. Budki dla nietoperzy nie powinny być impregnowane.

Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie.

Skrzynki dla ssaków:

Skrzynka, schron dla jeża Skrzynki dla jeży należy umieszać w mało uczęszczanym, spokojnym miejscu w ogrodzie, zakrytym opadłymi liśćmi lub odpadkami (kompostem) ogrodowym. Ze względu na warunki zimowania jeży, budki dla nich przeznaczone muszą być wykonane z materiałów odpornych na wodę i inne warunki atmosferyczne.

Wszystkie gatunki jeży występujące w Polsce są pod ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce występują dwa gatunki: jeż zachodni, zwany jeżem europejskim oraz jeż wschodni.

Inne skrzynki dla ssaków:


Budki dla owadów:


© 2010 by 1408  |   Mapa strony